2005
3x Telefunken M15 A, 3 JBL Control 1, Brenner, Gas, Kabel
1,5 m² x 2 m (B x H)

Ausstellungen:
Erstsemesterausstellung der HfG Offenbach 2006, Revue (Frankfurt/M, 2007).